Koordinatori akademije

Funkcija: Koordinator Akademije
Ime i prezime: 
Dženan Kos

Funkcija: Sportski koordinator Akademije
Ime i prezime: 
Adnan Beganović

Treneri Akademije

Funkcija: Trener juniora
Ime i prezime: Senad Bajrić
Datum rođenja: 22.02.1985
Licenca: UEFA A licenca

Funkcija: Trener cicibana, pjetlića i predpionira.
Ime i prezime: Nihad Ribić
Datum rođenja: 10.11.1981
Licenca: UEFA B licenca

Funkcija: Trener kadeta
Ime i prezime: Adnan Beganović
Datum rođenja: 03.03.1983
Licenca: UEFA A licenca

Funkcija: Trener pionira
Ime i prezime: Miodrag Tešić
Datum rođenja: 01.01.1980
Licenca: UEFA A licenca