Članovi UO zaduženi za Akademiju

Funkcija: Koordinator Akademije
Ime i prezime: 
Dženan Kos

Funkcija: Član Upravnog odbora zadužen za Akademiju
Ime i prezime: 
Nedim Pripoljac

Funkcija: Član Upravnog odbora zadužen za Akademiju
Ime i prezime: 
Muhamed Softić

Treneri Akademije

Funkcija: Koordinator trenera Akademije
Ime i prezime: Senad Bajrić
Datum rođenja: 22.02.1985
Licenca: UEFA A licenca

Funkcija: Trener pionira
Ime i prezime: 
Datum rođenja:
Licenca: 

Funkcija: Trener juniora
Ime i prezime: Senad Bajrić
Datum rođenja: 22.02.1985
Licenca: UEFA A licenca

Funkcija: Trener cicibana, pjetlića i predpionira.
Ime i prezime: Nihad Ribić
Datum rođenja: 10.11.1981
Licenca: UEFA B licenca

Funkcija: Trener kadeta
Ime i prezime: Ilija Babić
Datum rođenja: 10.02.1995
Licenca: UEFA B licenca