SKUPŠTINA

Predsjednik skupštine: Jasmin Hrnjić
Potpredsjednik skupštine: Muhamed Terzić

UPRAVNI ODBOR

Predsjednik Upravnog odbora: Midhet Sarajčić
Član Upravnog odbora: Nihad Selimović
Član Upravnog odbora: Midhat Asotić
Član Upravnog odbora: Predrag Sučić
Član Upravnog odbora: Mirsad Fazlić
Član Upravnog odbora: Edin Teskeredžić
Član Upravnog odbora: Muhamed Softić

OSOBLJE KLUBA

Funkcija: Fizioterapeut
Ime i prezime: Ahmed Kozar

Funkcija: Sekretar
Ime i prezime: Mirza Hodžić

Funkcija: Ekonom
Ime i prezime: Akif Fazlić

Funkcija: Komesar za sigurnost
Ime i prezime: Salem Sefer

Funkcija: Ekonom
Ime i prezime: Almir Salkić

Funkcija: Doktor
Ime i prezime: Adnan Šatrović